ขอบคุณลูกค้าจากมาเลเซีย
2020-03-01 | 2125 View
ขอบคุณลูกค้าจากมาเลเซีย

ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่แวะมาพักที่โรงแรม ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัดดิภาพ ด้วยความห่วงใยจากโรงแรมเพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ท.